Birgit Niva

Konferensvärdinna, stuguthyrare och jordbrukande tornedaling

Den tornedalska gästfriheten har alltid legat mig varmt om hjärtat. I och med att jag tog över min hemgård för trettio år sedan får jag möjlighet att förvalta den på bästa sätt. Jag sköter själv konferensservicen, stuguthyrningen och de vardagliga sysslorna här på gården. Vid behov så tar jag in hjälp utifrån.

Turism på Nivagården

Något av det bästa jag gjort är när jag byggde Gäststugan. Den gav mig möjlighet att erbjuda fler chansen att uppleva livet i Tornedalen. Under åren har  gäster berikat mig och min familjs liv. Att få möta och lära känna så många och fina människor är en stor glädje. Det är också alltid lika trevligt när mina språkkunskaper i engelska, finska, franska och tyska kommer till nytta.

Den tornedalska gästfriheten

I och med konferensverksamheten och stuguthyrningen får jag möjlighet att bjuda på det finaste som huset och gården har. Boka gärna en tornedalsk middag eller lunch i salen! När jag får möjlighet att servera mat från tornedalska traditioner med nya influenser så känns det som allra bäst. Det goda värdskapet och den tornedalska gästfriheten är något jag värderar högt.

Nivagårdens historia och framtid

I början av 1800-talet fanns tre kringbyggda gårdar här på platsen. Två av gårdarna flyttades vid laga skiftet till andra delar av byn. Vår gård blev som tur var kvar här vid älven.

Jag brukar ha en berättarstund för intresserade gäster där jag försöker ge liv åt mina förfäders arbete, liv och glädje här på gården.

En hållbar utveckling på Nivagården

Min önskan med gården är att förvalta och utveckla den med gårdens förutsättningar. Min tid här på gården är så kort i det långa perspektivet. Jag vill att även de som kommer efter mig ska kunna bruka gården, jorden och skogen på ett hållbart sätt. Min vision är att när nästa generation tar vid så ska gården vara ännu bättre än vid tillträdet. Välkommen till mitt lilla paradis och känn dig som hemma!